Dé algemene ledenvergadering van Artemis wordt gehouden op woensdag 30 oktober a.s. na afloop van de training in café J & A bij De Boog in het centrum van Winsum. De aftrap is rond 21.00 uur. Het bestuur is nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Inmiddels is bekend dat Anja Schaaphok zich niet herkiesbaar stelt. Ook Bert Vaatstra heeft aangegeven tijdelijk te stoppen.Dit betekent concreet dat van het huidige bestuur alleen Janneke en Han herkiesbaar zijn. Zij hebben al aangegeven de Artemis-kar niet met zijn beiden te willen/kunnen trekken. Kortom de nood is hoog. Het voortbestaan van de vereniging is in gevaar! Belangstellenden voor de vacatures kunnen contact opnemen met de zittende bestuursleden. Meer informatie over de vergadering volgt. Noteer deze datum alvast in je agenda!