Artemis telt op 1 januari 2021 80 leden, verdeeld in 62 actieve leden/trainers en 18 papieren leden. Daarnaast zijn er 3 donateurs. Een jaar geleden stond de teller op 88 leden, te weten 68 actieve leden/trainers en 20 papieren leden plus 3 donateurs. Hieruit blijkt dat het ledenbestand met 9 % is afgenomen. Deze terugloop wordt onder andere veroorzaakt door blessures, verhuizing, studie en verminderde interesse. Artemis streeft naar meer leden. Het bestuur beraadt zich over de hiervoor te ondernemen stappen zodra de coronamaatregelen worden versoepeld.

Na ruggespraak met Hotel Duinzicht en de 29 deelnemers heeft organisator Harmjan Postmus besloten het voor 16 en 17 januari a.s. geplande 15e trainingsweekend op Schiermonnikoog te verplaatsen naar 2022. De lockdown als gevolg van de vele coronabesmettingen tot en met 19 januari alsook de onzekerheden na deze periode hebben tot deze beslissing geleid. Met dank aan Harmjan voor zijn inzet. Het weekend in 2022 zal plaatsvinden van zaterdag 15 tot en met zondag 16 januari. Na de zomervakantie volgt hierover meer informatie. 

wineke Snippe 1Ongeveer 1700 vrouwen en meisjes hebben het afgelopen weekend meegedaan aan de virtuele Gasterra Ladiesrun Groningen. Door hun deelname werd ruim 13.000 euro opgehaald voor Pink Ribbon, dat het onderzoek naar borstkanker financiert. De deelneemsters konden kiezen uit de afstanden 2,5; 5; 7.5 en 10 kilometer. Zij waren via de My Trace app verzekerd van de beleving van diverse onderdelen van het fysieke evenement om zo bij hun eigen voordeur het finishmoment compleet te maken.

Claudia van Muil uit Den Andel en Wineke Snippe uit Winsum liepen beiden de route van 5 Kilometer. Wineke volgde het bij veel Artemissers bekende rondje Maarhuizen. Zij noteerde hierin volgens de app een tijd van 30.39 minuten. Zij verbeterde hiermee haar persoonlijk record op de 5 kilometer met 1.22 minuten. Gefeliciteerd! Claudia bleef in en rondom Den Andel en finishte na 38.12 minuten.

Door de maatregelen als gevolg van het coronavirus is de algemene ledenvergardering voor het eerst sinds het bestaan van Artemis online gehouden. Voor de een wat onwennig voor de ander inmiddels gesneden koek. Voorzitter Janneke Cazemier kon afgelopen maandagavond een dertigtal leden, waaronder Douwe Zwart uit het Duitse Schwerin, in beeld, woord en gebaar begroeten.

De vergadering kende een vlot verloop. Zo werd er onder andere met dank voor de bewezen diensten afscheid genomen van Janneke als bestuurslid. Naar opvolging wordt nog gezocht. De rekening 2019-2020 en de begroting 2020-2021 werden goedgekeurd. Willem Hofman vervangt Marnix van den Brink in de kascommissie. De duur van de klassementen clubkampioen en runner up absoluut en relatief wordt in verband met het geringe aantal gelopen wedstrijden dit jaar en naar verwachting begin volgend jaar met een seizoen verlengd en omvat nu de periode 1 juli 2019 tot 1 juli 2022. Over een aantal vragen gesteld tijdens de rondvraag zal het zittende bestuur zich nog nader beraden en hierop terugkomen.

Een geslaagde vergadering in een geheel nieuwe outfit. Leuk om een keer mee te maken!

2020 1128 banketstaaf 2

Sinds medio maart zijn we in de ban van het coronavirus. Ook onze hardloopsport is hierdoor getroffen. De hardloopagenda wordt leger en leger. Er wordt dankzij de door de trainers verstrekte oefenstof alleen individueel of in kleine groepen getraind. Dit veelal zonder wedstrijddoel. Daarnaast worden de sociale contacten gemist. En het ziet er naar uit dat er op korte termijn geen versoepelingen in de maatregelen gaan plaatsvinden. Een i2020 1128 banketstaaf 1etwat somber beeld waarmee we hebben te dealen met de hoop op betere tijden. Het bestuur heeft daarom gemeend de leden en de donateurs een hart onder de riem te moeten steken met het uitdelen.van een banketstaaf. Met dank aan Elizabeth en Willem Hofman voor de (regionale) bezorging. Een geweldig gebaar dat gelet op de vele positieve reacties in de groepsapps zeer op prijs werd gesteld.

Beste Artemissers,

Na de aanscherping van de coronarichtlijnen heeft het bestuur - na overleg met de trainers - besloten met onmiddellijke ingang de trainingen stop te zetten. Ook die van vanavond, woensdag 14 oktober, gaat niet door. De komende tijd zetten de trainers op de dag van de training hun programma op de groepsapp zodat een ieder het programma zelf kan uitvoeren. Wij vinden het erg jammer dat we niet meer samen kunnen trainen maar het is niet anders.

Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we hopelijk binnenkort weer van start. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Het bestuur

De voor het eerste weekend van november geplande Berenloop op Terschelling werd door alle coronamaatregelen afgelast. Een deel van de aangemelde deelnemers had echter al een accommodatie geboekt en vertoefde toch op het waddeneiland. Om deze lopers enigszins tegemoet te komen waren de routes van de Berenloop wel gemarkeerd maar was het lopen hiervan op een zelf te bepalen tijd zonder enige vorm van ondersteuning geheel voor eigen risico. Van deze mogelijkheid werd veel gebruik gemaakt.

Nieuw Artemislid Wineke Snippe uit Winsum, op de foto links, was op de zaterdag een van de deelnemers op het officiële 5 kilometer parcours op Terschelling. Zij legde Kleintje Berenloop af in 32.01 minuten. Een klassering blijft voorlopig achterwege omdat deze 5 kilometer tot 30 november ook vanuit huis (virtueel) kan worden gelopen.

 

start groep3Afgelopen weekend vond onder strikte corona voorwaarden de 100 Mijl van Sint Annen plaats. Dit kleinschalige evenement over 160,9 kilometer wordt om de vier jaar gehouden. De organisatie was in handen van Artemislid en ultraloper Gerik Mik uit Sint Annen. Voor de 100 mijl waren zes lopers uitgenodigd. Daarnaast waren er twee lopers die alleen de eerste ronde aflegden. Er werd zaterdag vanaf 09.00 uur om de vijf minuten gestart in drie groepen van drie lopers. Als startschot luidde de klokkenstoel. De deelnemers moesten hun eigen verzorging regelen.

De 100 mijl was verdeeld over drie ronden met als start- en eindpunt Sint Annen. De eerste ronde met een afstand van 53,05 kilometer ging via Stitswerd, Uithuizen, Wirdum en Woltersum. De tweede ronde om de stad Groningen, goed voor 69,89 kilometer, passeerde veelal in het donker de dorpen Garmerwolde, Meerstad, Westerbroek, Eelderwolde, Den Horn en Noordwolde.. Ronde drie telde 39,55 kilometer en voerde de lopers door Ten Post, Loppersum, Middelstum, Rottum en Westerwijtwerd.

Gerik was een van de uiteindelijk vier finishers. Hij legde als vierde zijn 15e 100 Mijl onder de vlag van Artemis af in 28.40.37 uur. "De eerste twee ronden gingen volgens planning. In de derde ronde kende ik de nodige moeilijke momenten: een slaaptekort, hamstrings die op slot gingen en vooral veel blaren", aldus Gerik.

De winst ging naar de stad-Groninger Lut van der Molen met een tijd van 19.27.46 uur. Hij verbeterde zijn pr op deze afstand gelopen in 2016 ook in Sint Annen met maar liefst 3.15.03 uur. 

Gerik Mik uit Sint Annen heeft afgelopen zondag met succes deelgenomen aan de kleinschalige Kampsheide Marathon rondom Assen.

De organiserende vereniging, de MDlopers, had het gedeeltelijk onverharde parcours vanwege de overvloedige regen aangepast. In plaats van zes ronden van ruim zeven kilometer werd een route van 5.3 kilometer uitgezet dat door de 15 deelnemers acht keer moest worden afgelegd. De route voerde de deelnemers in de stromende regen over spekgladde paden door het natuurgebied Kampsheide.

Gerik noteerde als vijftiende een tijd van 4.59.00 uur. Hij bereidt zich, wijzigingen voorbehouden, voor op de voor a.s. zaterdag geplande Indian Summertrail in Rolde over 87 kilometer en op zijn eigen 100 Mijl (160,9 kilometer) van Sint Annen met als datum zaterdag 31 oktober.

Jissy 4 mijlJissy Clevering en Claudia van der Muil, beiden uit Den Andel, hebben gisteren deelgenomen aan de eerste virtuele editie van de 4 Mijl van Groningen.

Deze virtuele editie telde bijna drie duizend deelnemers. De 34e reguliere editie van de 4 Mijl was afgelast in verband met het coronavirus. Een speciale app bood de deelnemers de gelegenheid een eigen route uit te zoeken die net zo lang was als de echte 4 Mijl. Claudia 4 mijlDoor deze app werd de beleving zo veel mogelijk nagebootst. Zo hoorde je het aftelmoment, het startschot, de aanmoedigingen van het publiek en updates van je tussentijden, gemiddelde snelheid  en de highlights langs het parcours. Na afloop volgde opname in het voor derden onbereikbare digitale uitslagenbestand.

Artemis telde twee deelneemsters. Jissy legde gisteravond haar 6.437 km in en rondom Den Andel af in 38.48 minuten. Claudia verkoos `s morgens een route op het strand van Texel en finishte na 45.11 minuten.

De organisatie spreekt van een groot succes en voor herhaling vatbaar. Ook elders in het land worden door de vele afgelastingen door het coronavirus steeds meer virtuele wedstrijden georganiseerd. Dit blijkt in een groeiende behoefte te voorzien. Foto`s volgen.

Aleida Groothoff is gisteren knap vierde geworden op het onderdeel 35 kilometer van de zware Ameland Trail.

Terwijl op Terschelling de geplande trailrun werd afgelast vond gisteren op Ameland ondanks enige scepsis van de eilandbewoners vanwege de grote toeloop van `vastelanders` onder strenge corona-voorwaarden een trailrun plaats. Zowel op zaterdag als op zondag kon worden deelgenomen aan diverse afstanden, variërend van 5 tot 60 kilometer. Aleida Groothoff is net als Hilda Broekhuizen een bewonderaar van het zware uitdagende werk. Aleida koos voor de 35 kilometer. Op deze afstand mochten alleen geroutineerde trailrunners en lopers die een volledige marathon kunnen uitlopen starten.

Het zware, heuvelachtige en uitdagende parcours was voor 90% onverhard en bestond uit eenpersoons paden, mul zand, duinen, heide, strand en bospaden. De Corona-start met mondkapje op anderhalve meter afstand en om de 10 seconden vertrekken vond plaats op het strand bij Hollum. De finish was op de parkeerplaats in Hollum.

Aleida legde haar 35 kilometer af in 3.58.15 uur. Met deze tijd behaalde ze in een veld van zeven deelneemsters bij de vrouwen 35+ een keurige vierde plaats.Op de foto van de organisatie staat Aleida met startnummer 836, in het midden nagenoeg vooraan, genomen vlak voor de start.

Hilda Broekhuizen TerschellingDe organisatie van de Trailrun Terschelling heeft in verband met de COVID-19 situatie begin september besloten het voor gisteren geplande evenement te annuleren. In het besef dat veel deelnemers, waaronder Hilda Broekhuizen, reeds een accommodatie op Terschelling hadden geboekt is in overleg met de gemeente alsnog besloten een alternatieve trailrun-route van 15 kilometer uit te zetten. Deze kon gisteren volledig op eigen risico en zonder enige vorm van begeleiding van de organisatie worden afgelegd. Deze kans liet Hilda, liefhebber van het lopen van trails, niet aan zich voorbij gaan. Ook Jantje Wiersema liep een gedeelte van het parcours. Lees hieronder het verslag van Hilda. De foto`s zijn onderweg door Hilda gemaakt.

TRAIL

Ook de Terschellinger trail was afgelast ivm Corona maar de organisatie had een parcours van 15 km  uitgezet zodat iedereen die zich had opgegeven toch nog kon lopen.
Een prachtige trail met smalle bospaadjes, duinen, heide, Groene Strand, kortom, een  geweldige natuur. Jantje en ik startten rond 10:00 uur, Jantje bleef dichtbij het dorp West   Terschelling  lopen, ik heb de 15 km uitgelopen. Eerst alleen, daarna met een paar mannen uit Gorredijk opgelopen, eentje was zo  vriendelijk enkele foto’s te maken terwijl ik me een weg  door het zand baande. Een andere Gorredijkster vroeg me naar het reilen en zeilen in mooiste dorp van Nederland, ik was zo afgeleid dat ik plat op mijn plaat ging. Trails  lopen blijft altijd alert blijven dus...

Tot slot nog een praatje gemaakt met een oudere trailloper, hij kende Gerik Mik, Gerik, hierbij de groeten van Herman, bijgenaamd Lange Herman!

Jaap Smth 2Jaap Smth 1Jaap Smith uit Baflo is vanmiddag in Leeuwarden geslaagd voor hardlooptrainer. Hij werd bij het praktijk examen gesteund door een veertiental clubleden. Namens het bestuur kreeg hij van Han Korhorn een boeket bloemen aangeboden. Namens Artemis van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat! De foto`s zijn van Greetje Terpstra en Jissy Clevering. Fotoalbum

Gerik Mik PeestGerik Mik uit Sint Annen heeft afgelopen zondag meegedaan aan de kleinschalige Noordsche Veld marathon. Deze door de MD-lopers, MD staat voor Mooi Drenthe, georganiseerde marathon telde negentien inschrijvers. Er moesten door de deelnemers vier ronden van ruim tien kilometer worden afgelegd om het Noordsche Veld, een fraai natuurgebied in de buurt van Peest. De route omvatte asfalt-, gras- en bospaden met hindernissen en voerde de deelnemers langs een aantal grafheuvels.

Gerik, op de foto rechts,finishte in zijn 110e marathon onder de vlag van Artemis als gedeelde 15e in een tijd van 5.18.15 uur. `Het was mijn eerste marathon sinds januari. Het ging nog niet als vanouds, maar beter dan verwacht`, aldus Gerik. (foto MD-Lopers)

Yakult Start to Run maakt van jou in zeven weken een hardloper! starttorun
Met deze hardloopcursus van de Atletiekunie leer je van een professionele trainer, Marianne Waterman, op een verantwoorde manier hardlopen. De cursus duurt zes weken en in de zevende week ben je klaar voor de Start to Finish loop: ongeveer 25 minuten non-stop hardlopen. En het leukste is: je doet het niet alleen! Samen met jouw groep zet je die moeilijke eerste stap. Deelname aan de cursus kost € 49,50 en je schrijft je in via www.yakultstarttorun.nl. De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 personen. De cursus start op maandag 26 oktober om 19.30 uur in Winsum bij een minimale inschrijving van 5 personen.

WAT KRIJG JE VOOR € 49,50? 

6 weken looptraining met begeleiding van een professionele trainer 
Gebruik van superhandige podcast met audiocoach voor je huiswerktrainingen 
De voedingsgids voor sporters (bijna 200 pagina's!) vol gezonde tips en recepten 
Een mini-abonnement op het tijdschrift Runner's World (3 edities) 
Deelname aan de Start to the Finish loop (7e les) waarmee we gaan bewijzen dat ook jij 3 kilometer kan hardlopen!

DUS NA 6 WEKEN YAKULT START TO RUN: 

 • loop jij 25 minuten aaneengesloten 
 • ken je jouw tempo 
 • heb je de juiste loophouding en techniek 
 • ben je fitter en gezonder 
 • heb je loopmaatjes 
 • kun je alleen verder (maar dat kan dus ook samen!) 
 • ... ben je trots op jezelf 
 • Graag tot ziens op maandag 26 oktober 2020 om 19.30 uur

  We starten op het Sportpark Schilligeham, Wierdaweg 2C , Winsum  (parkeerplaats zwembad)
  Schrijf je in op: www.yakultstarttorun.nl