Artemis is opgericht op 1 juli 1997 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, op dit moment telt de vereniging ongeveer 100 leden waarvan het merendeel woonachtig is in Noord Groningen.

Onze vereniging houdt zich voornamelijk bezig met de wegatletiek en organiseert verschillende activiteiten zoals:

-Gezamenlijke deelname aan wedstrijden.

-Trainingen, trainingsweekenden of -dagen.

-Gezamenlijk trainen en trainingschema's voor (halve) marathons.

Voor nadere kennismaking of informatie kunt u langskomen op één van onze trainingsavonden of ons een mail sturen.
De eerste vier trainingen zijn geheel vrijblijvend, daarna kunt u besluiten of u lid wilt worden van onze vereniging.
Om lid te kunnen worden van onze vereniging dient u minimaal 16 jaar oud te zijn.
Het aanmeldformulier voor het lidmaatschap vind u hier.

Peildatum voor de KNAU is 1 december.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail) bij de secretaris en/of de penningmeester van de vereniging. De gegevens van deze bestuursleden zijn te vinden in het menu onder `COLOFON` van deze site. Indien een opzegging niet op de voorgenoemde wijze kenbaar is gemaakt loopt het lidmaatschap door totdat  de opzegging op de juiste manier is ingediend. Bij opzeggen na 1 december dient men contributie te betalen: voor het 1ste halfjaar Artemis contributie + de KNAU contributie voor het gehele jaar. Bij opzegging na 1 juni dient men de Artemis contributie voor het 2de halfjaar te betalen.

Contributie 2024
Omschrijving Artemis Per maand KNAU Licentie Totaal Voorjaar Najaar
Actief lid met licentie € 80,00 € 6,67 € 20,00 € 27,00

€ 127,00

€ 87,00 € 40,00
Actief lid zonder licentie € 80,00 € 6,67 € 20,00 € 100,00 € 60,00 € 40,00
Papieren lid met licentie € 25,00 € 2,08 € 20,00 € 27,00 €   72,00 € 72,00
Papieren lid zonder licentie € 25,00 € 2,08 € 20,00 €   45,00 € 45,00
Donateur € 20,00 €   20,00 € 20,00
Passief lid met licentie € 80,00 € 6,67 € 20,00 € 27,00 € 127,00 € 87,00 € 40,00
Passief lid zonder licentie € 80,00 € 6,67 € 20,00 € 100,00 € 60,00 € 40,00
Trainer €     0,00
Trainer met licentie € 27,00 €   27,00 € 27,00
Inschrijvingskosten €   10,00

* contributie per 01-01-2024 zoals vastgesteld op de ALV. Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

 
Participatiefonds

Voor Artemisleden met een smalle beurs is het mogelijk een bijdrage uit het Participatiefonds van de gemeente Het Hogeland te krijgen. Het Participatiefonds geeft inwoners van de gemeente Het Hogeland met een smalle beurs de gelegenheid om lid te worden en te blijven van een sportvereniging. Voor de juiste voorwaarden tot deelneming kijk op de gemeentesite www.hethogeland.nl/hulp-bij-laag-inkomen/extra-geld-en-regelingen/sport-of-creatieve-lessen-voor-kinderen 
 
De gemeente Het Hogeland vindt het belangrijk dat inwoners actief deelnemen aan de maatschappij, daarbij hoort bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van een sportvereniging. Om inwoners die van een laag inkomen moeten rondkomen daarbij een steuntje in de rug te geven is er het Participatiefonds. Uit het Participatiefonds kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de kosten van het lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging. Ook entreekosten voor sport- en culturele activiteiten komen in aanmerking voor een vergoeding.

Sponsoren