Visiedocument Artemis 2023-2026

Artemis uit Winsum is een vereniging die toegankelijk is voor iedereen die vanaf 16 jaar wil hardlopen. Bij de vereniging doet elk lid mee naar eigen kunnen en op zijn eigen niveau. Ambitie, sportiviteit en plezier gaan hand in hand.
Iedereen vindt bij Artemis zijn plek. Artemis zoekt de verbinding tussen leden door open communicatie en het regelmatig houden van gezamenlijke activiteiten.

Waar gaan we voor
De vereniging is een ontmoetingsplek voor al haar leden ongeacht afkomst, etniciteit, geloof, achtergrond, leeftijd, beperking of seksuele voorkeur. Artemis gaat uit van respect en gelijkwaardigheid.

Normen en waarden
Een ieder is verantwoordelijk voor een positieve sfeer en sportief klimaat in de vereniging. Het is belangrijk dat alle leden, trainers en vrijwilligers elkaar waarderen, respecteren en zich thuis voelen. Binnen de vereniging heerst een gevoel van saamhorigheid en is iedereen er voor elkaar.

Ambitie
We staan voor een veilige en verantwoorde manier van hardlopen: in een groep en onder begeleiding van deskundige trainers. De (assistent)trainers begeleiden, trainen en coachen lopers bij het bereiken van hun doelstellingen. Dit kan gelden voor hun gezondheid, (top)prestaties, ontspanning, plezier en sociale omgang met anderen.

De vereniging streeft naar een groei van leden en naar continuïteit en stabiliteit. Ze probeert de regionale loopsport zoveel mogelijk te promoten.