artemispuntenWie lid is van Artemis krijgt na het lopen van een wedstrijd prestatiepunten. Die Artemispunten worden op een simpele manier verwerkt in een database.
De formule is ooit door Ubel Dijk bedacht. Samen met Hans Klünder heeft hij dit vervolgens uitgewerkt. Klik op Lees meer om uitleg te krijgen over de punten.

 

De afstanden die gelopen worden moeten een gelijke waardering krijgen, d.w.z. een 10-kilometer wedstrijd dient even hoog gewaardeerd te worden als een 100-kilometer wedstrijd. Iedere atleet kan daardoor op zijn (haar) eigen specialiteit punten behalen.

De formule: (WF x gem. x m/v x lf x100) – 850

WF = wedstrijdfactor, die wordt als volgt bepaald: image

imageDeze factor is de basis van de berekening is bepaald aan de hand van wereldrecordtijden zoals die bij de mannen bekend zijn op de diverse afstanden (zie ook de berekening). Ieder wereldrecord krijgt door deze factor ongeveer evenveel punten. (tabel hiernaast)

De factoren gem., m/v en lf (leeftijd) staan hieronder uitgelegd. In de bovenste tabel zijn d.m.v. van de eerder vermelde formule de wereldrecords vergeleken en komen we hier per record op een punten aantal van ongeveer 1500. De middelste reeks geeft aan welke tijden gelopen dienen te worden om 1000 punten te behalen en de onderste kolommen zijn persoonlijke records van Hans Klünder. De ½ marathon en de 24-uur zijn dus goed voor bijna 900 punten.

Het is de bedoeling dat de vijf beste wedstrijden per jaar meetellen voor het klassement. Alle wedstrijden/trimlopen komen in principe in aanmerking voor dit klassement. Het spreekt vanzelf dat een ieder die opgenomen wil worden in dit klassement wel even de moeite dient te nemen de uitslagen door te geven.

Uitleg formule:

M/V: Aan de hand van de beste prestaties van het vorige jaar (zie >tabel<) is een vergelijk gemaakt tussen de tijden van de mannen en vrouwen Het blijkt dat er gemiddeld een verschil van 14% in prestatieniveau tussen mannen en vrouwen is. In de gehanteerde formule zullen de behaalde punten van de vrouwen daarom met 14% worden vermeerderd.

Lf: Er is niet aan te ontkomen maar we worden allemaal ouder. Iemand van 20 presteert op een hoger niveau dan iemand van 50. Onderzoeken hebben aangetoond dat iemand van 30 nog maximaal presteert, daarna neemt het niveau met 0,5% per jaar af. (Dit is geldt natuurlijk niet voor de sterken onder ons!). In de formule zal daarom een leeftijdfactor van 0,005 worden gehanteerd d.w.z. een loper van 44 krijgt een toeslag van (44-30) x 0,005 = 14 x 0,005 = 0,07. Dit is dan een vermenigvuldigingsfactor van 1,007.

Gemiddelde snelheid: Dit is de snelheid in kilometers per uur.