Het bestuur is op dit moment niet compleet. Tijdens de in oktober jl. gehouden ALV is de vacature niet ingevuld. Er wordt nog steeds een vijfde bestuurslid gezocht. Hierbij de aantekening dat de functies van secretaris en penningmeester, waarvan de taken de meeste tijd vergen, wel bezet zijn. Wie is bereid het bestuur te completeren? Tijdens de ALV hebben zich twee leden gemeld om de PRcommissie te versterken. Verder is besloten om een brainsessie te houden over de pr van de vereniging. Voor deze sessie hebben zich inmiddels drie leden opgegeven. Er worden nog meer leden gezocht die een bijdrage willen leveren aan deze sessie, die gepland staat voor medio december a.s. Voor alle duidelijkheid deelname aan de sessie houdt niet automatisch in dat je ook lid moet worden van de PRcommissie. Belangstellenden voor zowel de bestuursvacature als de deelname aan de brainsessie over de pr kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden.