Onze vereniging telt op 1 januari 2020 88 leden, te weten 68 actieve leden/trainers en 20 papieren leden. Daarnaast zijn er 3 donateurs. Op 1 januari 2019 stond de teller op 109 leden, bestaande uit 91 actieve leden/trainers en 18 papieren leden plus 3 donateurs. Hieruit blijkt dat het ledenbestand met 19 % is afgenomen. De voornaamste oorzaak van de terugloop is de opheffing van de dependance Ulrum door het vertrek van de trainer. Artemis streeft naar meer leden. Het bestuur beraadt zich over de hiervoor te ondernemen stappen.(klik op grafiek gemaakt door Han Korhorn voor leesbaarheid)